Všechny  zdravotní výkony jsou hrazené pacientem přímo, nemám smlouvy s pojišťovnami. 

 

Cílené psychologické vyšetření: 60 min  800Kč

Komplexní psychologické vyšetření: 60min  800Kč, maximálně 6 hodin včetně vyhodnocení a zprávy

Individuální psychoterapie: 50 min  900Kč (platí od 1.7.2020)