rk


 

nestátní zdravotnické zařízení  (IČO 681 144 01), ambulance klinického psychologa

klinický psycholog, psychoterapeut  (certifikován pro práci ve zdravotnictví)

 

Adresa: Patočkova 3, Praha 6

tel.:+420 602 408 548, e-mail:info@radimkarpisek.cz