rk


nestátní zdravotnické zařízení  (IČO 681 144 01)

klinický psycholog, psychoterapeut  (certifikován pro práci ve zdravotnictví)